Particulieren A-B

Namens Team Compromis RijnlandRoute willen wij de personen, die ons project  "een Geboorde tunnel in de RijnlandRoute: technisch en financieel haalbaar! "  sponsoren, hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Indien U bezwaar heeft tegen naamvermelding op onze website, wilt U dit aan ons kenbaar maken.

landschap12

van den Aardweg te Leiden

Dhr. Alhers te Voorschoten 

Fam. Annevelink te Voorschoten

C. van Bemmel te Leiden

Fa. van der Berg te Voorschoten 

Dhr. en Mevr. van der Berg-Bloemendaal te Voorschoten

F.M. Blom en A. Blom te Voorschoten

Fam. Boluyt te Voorschoten

Dhr. en Mevr. ter  Borg te Voorschoten

E.J. Boumans en M.J. van den Boer te Voorschoten

A. Brunsveld te Voorschoten

M. Bruin en A. Dekker te Voorschoten

R. van der Burg  vd Berg te Leiden

J.H. Bijl te Leiden